Green tea mask | Loobira

Green tea mask | Loobira

4.7

Servicevilkår

BETINGELSER FOR ANVENDELSE

----

OVERBLIK

Dette websted drives af MSAE. På hele webstedet bruger vi udtrykkene "vi", "os" og "vores" til at henvise til MSAE. Dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige på det, tilbydes af MSAE til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle de vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført heri.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os deltager du i vores "service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser", "brugsbetingelser"), herunder de vilkår, betingelser og politikker, som der henvises til og/eller linkes til heri via hyperlinks. Disse brugsbetingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder, uden begrænsning, personer, der er besøgende, leverandører, kunder, handlende og/eller indholdsleverandører.
Læs venligst disse brugsbetingelser omhyggeligt, før du får adgang til og bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, kan du muligvis ikke få adgang til webstedet eller bruge dets tjenester. Hvis disse brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til dem.

Alle nye værktøjer eller funktioner, der tilføjes til denne butik, er også omfattet af brugsbetingelserne. Du kan til enhver tid se den seneste version af brugsbetingelserne på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side fra tid til anden for ændringer. Fortsat adgang til eller brug af webstedet efter offentliggørelsen af ændringer udgør din accept af disse ændringer.
Vores butik er hostet på Shopify Inc., som giver os den online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

VILKÅR FOR BRUG AF WEBSHOPPEN

Ved at acceptere disse brugsbetingelser erklærer du, at du er myndig eller derover i din region, provins eller stat og har givet os tilladelse til at lade mindreårige i din varetægt bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller overtræde nogen love i din jurisdiktion, når du bruger tjenesten (herunder, uden begrænsning, ophavsretslove).

Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.

Et brud eller en overtrædelse af vilkårene vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at afvise service til enhver tid og af enhver grund.

Du forstår, at dit indhold (bortset fra kreditkortoplysninger) kan blive overført uden kryptering, og at dette omfatter (a) transmissioner over flere netværk og (b) ændringer, der foretages for at overholde og tilpasse sig tekniske krav fra tilsluttende netværk eller enheder. Dine kreditkortoplysninger er altid krypteret, når de overføres på tværs af netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, nogen brug af eller adgang til Tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem Tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og skal ikke begrænse eller påvirke disse vilkår.


NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Indholdet på dette websted er udelukkende til generel information og bør ikke anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere mere præcise, fuldstændige eller aktuelle informationskilder. Hvis du stoler på indholdet på dette websted, gør du det på egen risiko.

Dette websted kan indeholde nogle historiske oplysninger. Historiske oplysninger er pr. definition ikke aktuelle og gives kun til referenceformål. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere de oplysninger, der er indeholdt heri. Du anerkender, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

ÆNDRINGER I SERVICE OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller opsige tjenesten (eller dele heraf) til enhver tid uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for prisændringer eller ændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online via webstedet. Mængderne af sådanne produkter eller tjenester kan være begrænsede, og returnering eller ombytning af dem er strengt underlagt vores returpolitik.

Vi har bestræbt os på at præsentere farverne og billederne af produkterne på shoppen så nøjagtigt som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at de farver, der vises på din computerskærm, er nøjagtige.
Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til en bestemt person, et bestemt geografisk område eller en bestemt jurisdiktion. Vi forbeholder os retten til at udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og priser kan til enhver tid ændres uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til at ophøre med at sælge et produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om produkter eller tjenester på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andre materialer, som du køber eller modtager, vil leve op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten vil blive rettet.

NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, som du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller på den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte dig ved hjælp af den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse eller det telefonnummer, som du opgav på bestillingstidspunktet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som vi mener kan være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.
Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

Du kan finde flere oplysninger i vores returpolitik.

VALGFRIT VÆRKTØJ

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke overvåger, kontrollerer eller administrerer.

Du anerkender og accepterer, at vi giver dig adgang til disse værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige", uden nogen form for garanti, repræsentation eller betingelse af nogen art og uden nogen form for godkendelse. Vi er på ingen måde ansvarlige for noget som helst, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af tredjeparts valgfrie værktøjer.

Enhver brug af de valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende efter eget skøn og på egen risiko. Derudover er det dit ansvar at informere dig selv om de vilkår og betingelser, under hvilke sådanne værktøjer leveres af den eller de relevante tredjepartsleverandører, og at acceptere disse vilkår og betingelser.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Disse nye tjenester og/eller funktioner vil også være underlagt disse brugsbetingelser.

LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, som ikke er tilknyttet os. Vi er ikke forpligtet til at gennemgå eller vurdere deres indhold eller nøjagtighed, og vi garanterer eller påtager os intet ansvar for indholdet eller webstederne eller andet indhold, produkter eller tjenester fra tredjepartskilder.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner i forbindelse med sådanne tredjepartswebsteder. Læs venligst disse tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt og sørg for at forstå dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjeparter skal rettes til disse tredjeparter.

KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG

Hvis du på vores anmodning sender specifikt indhold (f.eks. som en del af din deltagelse i konkurrencer), eller hvis du uden vores anmodning sender kreative idéer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, med posten eller på anden måde (samlet "Feedback"), giver du os til enhver tid og uden begrænsning ret til at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og bruge Feedback, som du sender os, i ethvert medie. Vi er ikke og skal ikke være forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af kommentarerne; (2) at kompensere nogen for kommentarer; eller (3) at besvare kommentarerne.
7. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at fjerne indhold og konti, der indeholder indhold, som vi efter eget skøn anser for at være ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker en parts intellektuelle ejendomsret eller disse brugsbetingelser.
Du accepterer, at dine kommentarer ikke må krænke tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke må indeholde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller computervirus eller anden skadelig software, der på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en person, du ikke er, eller forsøge at vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af kommentarer. Du er fuldt ud ansvarlig for dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar for kommentarer, som du eller en tredjepart har indsendt.


PERSONLIGE OPLYSNINGER

Overførslen af dine personlige oplysninger på vores webshop er underlagt vores privatlivspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.


FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Fra tid til anden kan der være oplysninger på vores websted eller Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser vedrørende produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger på Tjenesten eller et relateret websted er unøjagtige, til enhver tid uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Vi er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere nogen oplysninger på Tjenesten eller et relateret websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen specifik opdaterings- eller ajourføringsdato, der anvendes på tjenesten eller et relateret websted, skal defineres som tegn på, at alle oplysninger, der tilbydes i tjenesten eller på et relateret websted, er blevet ændret eller opdateret.

FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over de andre forbud, der er anført i brugsbetingelserne, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold:
(a) til ulovlige formål; (b) til at tilskynde til eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde lokale bestemmelser eller internationale, føderale, provinsielle eller statslige love, regler eller bestemmelser; (d) til at krænke eller overtræde vores eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) chikanere, misbruge, fornærme, krænke, såre, bagvaske, bagtale, ærekrænke, nedgøre, intimidere eller diskriminere nogen på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) indsende falske eller vildledende oplysninger;
(g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for skadelig kode, der vil eller kan bruges til at kompromittere funktionaliteten eller driften af tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phishing, kapre, afpresse oplysninger, browse, søge eller scanne internettet; (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne på tjenesten eller et relateret websted, andre websteder eller internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af tjenesten eller et relateret websted for overtrædelse af de forbudte brugsbetingelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller erklærer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, sikker, rettidig eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved at bruge tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan trække Tjenesten tilbage for ubestemte perioder eller annullere den til enhver tid uden varsel.
Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via Tjenesten, leveres (medmindre vi udtrykkeligt har angivet det) på et "som det er" og "som det er tilgængeligt" grundlag til din brug uden nogen form for repræsentation, garanti eller betingelse, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-krænkelse.
Under ingen omstændigheder skal MSAE, vores direktører, officerer, medarbejdere, søsterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste, indtægter, besparelser eller data, erstatningsomkostninger eller andre lignende skader, uanset om det er i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår som følge af din brug af Tjenesten eller en tjeneste eller et produkt, der anvender Tjenesten, eller ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af Tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader, der opstår som følge af brugen af Tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, overført eller på anden måde gjort tilgængeligt via Tjenesten, selv om du er blevet underrettet om muligheden for sådanne krav, der opstår.
Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, vil vores ansvar i disse stater eller jurisdiktioner være begrænset i det omfang, det er tilladt ved lov.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde MSAE og vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse brugsbetingelser eller de dokumenter, der henvises til heri, eller din overtrædelse af enhver lov eller andres rettigheder.


OPDELBARHED

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i videst muligt omfang i henhold til loven, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser, uden at det påvirker gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

OPSIGELSE

De forpligtelser og det ansvar, som parterne har påtaget sig før opsigelsesdatoen, overlever i alle henseender denne aftales opsigelse.

Disse vilkår for brug forbliver i kraft, medmindre og indtil de opsiges af dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse brugsbetingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.
Hvis vi efter eget skøn fastslår eller har mistanke om, at du ikke overholder eller har undladt at overholde et vilkår eller en bestemmelse i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel til dig. Du vil derefter fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb frem til og med opsigelsesdatoen, hvorefter vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).

HELE AFTALEN

Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse brugsbetingelser eller andre driftspolitikker eller regler, som vi har offentliggjort på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten. De erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, kommunikationer og forslag, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, uden begrænsning, enhver tidligere version af Brugsbetingelserne).
Enhver tvetydighed i fortolkningen af disse brugsbetingelser skal ikke fortolkes til skade for den part, der har skrevet dem.


GÆLDENDE LOVGIVNING

Disse brugsbetingelser samt eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenesterne til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i 14 B AV LES BAMBOU BELLE ETOILE, VAUCLIN, 97280, Frankrig.


ÆNDRINGER AF BRUGSVILKÅRENE

Du kan til enhver tid læse den seneste version af brugsbetingelserne på denne side.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse brugsbetingelser ved at offentliggøre sådanne opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke vores websted fra tid til anden for at se, om der er foretaget ændringer. Din fortsatte adgang til eller brug af vores websted og tjenesten efter offentliggørelsen af ændringer af disse brugsbetingelser udgør din accept af disse ændringer.

Copyright Loobira © 2022

VORES LØFTER

KUNDESERVICE

Et team dedikeret til kundeservice 27/4.

100% SIKKER OG SIKKER CHECKOUT

Vi har valgt at overlade dit køb til Stripe og PayPal takket være deres 100 % sikre tjenester.

HURTIG FORSENDELSE

Din ordre vil blive afsendt i løbet af 24-48 timer og leveret til dit hjem om 7-10 dage!

GARANTERET TILFREDSHED

Vores høje kvalitetsstandarder sikrer fremragende kundetilfredshed. Desuden tilbyder vi 90 dages pengene tilbage garanti.